Οψερβάντιοι

Image

Θρησκευτικό τάγμα της Λατινικής Εκκλησίας που κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας αντιπροσωπευόταν και στην Κύπρο όπου είχε μοναστήρια και άλλη περιουσία. Οι Οψερβάντιοι μνημονεύονται από το Στέφανο Λουζινιανό ως μεταξύ των πολλών θρησκευτικών ταγμάτων της Λατινικής Εκκλησίας που υφίσταντο και στην Κύπρο.

 

Το τάγμα των Οψερβαντίων δεν ήταν από τα μεγαλύτερα και ισχυρότερα στο νησί. Ωστόσο αναφέρεται ότι είχαν δικό τους μοναστήρι στη Λευκωσία, όπως και άλλο στη Λεμεσό. Όπως και τα λοιπά Λατινικά θρησκευτικά τάγματα, εγκαταστάθηκαν στην Κύπρο ακολουθώντας τους πρώτους Λουζινιανούς βασιλιάδες του νησιού και προερχόμενοι από τη Συρία, κατά τα τέλη του 12ου ή τις αρχές του 13ου αιώνα. Οι Οψερβάντιοι ίδρυσαν αρχικά ένα μοναστήρι στην πρωτεύουσα Λευκωσία στην οποία συνωθούντο και οι αποστολές πολλών άλλων ταγμάτων. Μετά την οριστική απώλεια της χριστιανικής Συρίας με την πτώση και της Πτολεμαΐδος (Άκρας) το 1291, έφθασαν στην Κύπρο και πάρα πολλά μέλη των Λατινικών θρησκευτικών ταγμάτων από εκεί, μεταξύ δε των φυγάδων αυτών ήσαν και Οψερβάντιοι. Το τάγμα τους απέκτησε τότε και δεύτερο μοναστήρι στη Λεμεσό. Αργότερα, επί Ιακώβου Β΄, οι Οψερβάντιοι απέκτησαν κι άλλο μοναστήρι, εκείνο των Κιστερκιανών στη Λευκωσία (Παναγία του Beaulieu ή μοναστήρι του αγίου Ιωάννη* ντε Μοντφόρτ).

 

Το τέλος της παρουσίας των Οψερβαντίων στην Κύπρο, όπως και πολλών άλλων Λατινικών θρησκευτικών ταγμάτων, ήλθε με την οθωμανική κατάκτηση της Κύπρου το 1570-71.