Ζήνων επίσκοπος

Image

Αναφέρεται από τον Λεόντιο Μαχαιρά (Χρονικόν, παρ. 30) ως επίσκοπος Κυρηνείας: Ζήνωνος τοῦ ἁγιωτάτου ἐπισκόπου Κιρυναίων. Άγνωστο όμως ποιας εποχής. Ο αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ' τον περιλαμβάνει στον κατάλογο των Κυπρίων αγίων (Κύπρος ἡ Ἁγία Νῆσος, 1968, σ. 22), σημειώνοντας όμως ταυτόχρονα ότι δεν είναι βέβαιο κατά πόσον μπορεί να ταυτιστεί με τον άγιο Ζήνωνα, που κατά το Συναξάριον της Κωνσταντινουπόλεως, συνεορτάζεται με τον Τριφύλλιο στις 12 Ιουνίου.