Συμεών πατριάρχης

Πατριάρχης Ιεροσολύμων κατά τα τέλη του 11ου αιώνα. Λόγω διωγμών των Χριστιανών της Παλαιστίνης, ο πατριάρχης Συμεών μαζί με όλο τον ανώτερο κλήρο του κατέφυγε στην Κύπρο το 1091.

 

Δεν είναι γνωστό πού ακριβώς διέμεναν ο πατριάρχης και οι λοιποί ιεράρχες του πατριαρχείου Ιεροσολύμων στην Κύπρο. Πιθανότατα σε μοναστήρι και ναούς, μάλλον στην Αμμόχωστο και την περιοχή της.

 

Το 1097 ο πατριάρχης Συμεών απέστειλε από την Κύπρο τρόφιμα και άλλα χρειώδη στους Σταυροφόρους (πρώτη Σταυροφορία, 1095-1099). Οι Σταυροφόροι, που δέχθηκαν την υλική ενίσχυση του Συμεών λίγο μετά την άλωση της Αντιόχειας, πολύ εκτίμησαν την πράξη του. Ωστόσο οι Σταυροφόροι, αντίθετα προς ό,τι είχαν πράξει στην Αντιόχεια, εγκαθίδρυσαν στα Ιεροσόλυμα δική τους (Λατινική) εκκλησιαστική ιεραρχία. Έτσι, οι ιεράρχες του πατριαρχείου Ιεροσολύμων παρέμειναν στην Κύπρο, και μετά τον θάνατο του Συμεών (που πέθανε στο νησί τον Ιούλιο του 1099) εξέλεξαν εδώ διάδοχό του. Στην Κύπρο παρέμειναν επί πολύ, χωρίς άμεση επικοινωνία με το ποίμνιό τους.

 

Ο Συμεών ετάφη στην Κύπρο, άγνωστο όμως σε ποιο μέρος. Θεωρείται πιθανό ότι η διαμονή, ο θάνατος και η ταφή του στην Κύπρο σχετίζονται με τον καθεδρικό ναό Αμμοχώστου - Αρσινόης, του οποίου το ένα τουλάχιστον κλίτος αφιερώθηκε στον άγιο Συμεών, ίσως προς τιμήν του ομώνυμου πατριάρχη.