Κοσμάς Μαυρουδής ή Μαυροειδής

Image

Λόγιος, επίσκοπος Κιτίου (Λάρνακος) για σύντομο διάστημα, κατά το 1675-1676. Γεννήθηκε στην Τυνησία το 1643. Σπούδασε στο Ελληνικό Κολλέγιο του Αγίου Αθανασίου στη Ρώμη. Ήταν προστατευόμενος των Γάλλων, μάλιστα δε αυτού του ίδιου του βασιλιά της Γαλλίας Λουδοβίκου ΙΔ'. Επίσκοπος Κιτίου έγινε το 1675 με την υποστήριξη των Γάλλων και του προξένου τους Βαλτάσαρ Σωβάν. Η προώθησή του σε επισκοπικό θρόνο της Κύπρου έγινε ίσως με την προοπτική να εξυπηρετηθούν τα σχέδια των Γάλλων και τα συμφέροντά τους στην Κύπρο και, γενικότερα, στην Ανατολή.

 

Ο Κοσμάς Μαυρουδής ήταν άνδρας πλατιάς μορφώσεως, ευπαίδευτος και δραστήριος, σε σημείο που ν' αναφέρεται ότι   ἐπί τινας μῆνας ἐκόσμησε τήν Μητρόπολιν Κιτίου με την παρουσία του (Λ. Φιλίππου, Ἡ  Ἐκκλησία Κύπρου ἐπί Τουρκοκρατίας, 1975, σ. 319). Ωστόσο, δεν παρέμεινε στον θρόνο Κιτίου για πολύ. Το 1676 απεχώρησε, πιθανότατα δε είχε εξαναγκαστεί να παραιτηθεί επειδή θεωρήθηκε ως λατινίζων (όπως κι ο τότε αρχιεπίσκοπος Κύπρου Ιλαρίων Κιγάλας που αναγκάστηκε να παραιτηθεί το 1678).

 

Από την Κύπρο ο Κοσμάς πήγε στη Δαλματία όπου υπηρέτησε ως επίτροπος του χηρεύοντος θρόνου Αχρίδος στην Μακεδονία. Αργότερα έγινε μητροπολίτης Δυρραχίου. Πέθανε το 1702.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια