Βαλέργας

Λατίνος πατριάρχης των Ιεροσολύμων. Επειδή από το 1848 τα κατάλοιπα της Λατινικής Εκκλησίας στην Κύπρο υπήχθησαν στη δικαιοδοσία του Λατίνου πατριάρχη Ιεροσολύμων αντί στον αποστολικό βικάριο του Χαλεπίου στον οποίο υπάγονταν από το 1762 (και προηγουμένως σ' εκείνον της Κωνσταντινουπόλεως), γι' αυτό κατά τον Ιούνιο του 1852 ο πατριάρχης Βαλέργα επισκέφθηκε την Κύπρο και, κατόπιν διαταγής της γαλλικής κυβέρνησης, έγινε δεκτός με μεγάλες τιμές από τον Γάλλο πρόξενο στη Λάρνακα. Ήταν η εποχή κατά την οποία το ενδιαφέρον της Γαλλίας για την Κύπρο και η πιθανότητα «ανάκτησης» του νησιού από τη Γαλλία, ως συνέχεια της κατοχής του από τους Λουζινιανούς, είχε αναζωπυρωθεί ποικιλότροπα, με ερευνητικές επιστημονικές αποστολές, διπλωματική δραστηριότητα κλπ. Στο πλαίσιο αυτών των ζυμώσεων υπάγεται και η επίσκεψη του Βαλέργα στην Κύπρο.