Βαλάντιος άγιος

Άγνωστος στους συναξαριστές άγιος. Τον αναφέρει ο αρχιμανδρίτης Κυπριανός, ο οποίος τον κατατάσσει μεταξύ των 300 Αλαμάνων αγίων που ήλθαν στην Κύπρο από την Παλαιστίνη. Ο Κυπριανός (Ιστορία Χρονολογική, σ. 352), αναφέρει ότι ο Βαλάντιος ασκήτεψε κοντά στο χωριό Πέρα της επαρχίας Λευκωσίας, μαζί με τον επίσης Αλαμάνο άγιο Βαρλαάμ. Ο Λεόντιος Μαχαιράς δεν αναφέρει τον Βαλάντιο, ενώ για τον Βαρλαάμ γράφει ότι ασκήτεψε στο χωριό Αρόδες της επαρχίας Πάφου.