Χριστοφόρος Επίσκοπος

Επίσκοπος Καρπασίας

Image

Επίσκοπος Καρπασίας Χριστοφόρος.  Ο Χριστοφόρος Τσιάκκας γεννήθηκε στις 5 Απριλίου 1964 στο χωριό Πελένδρι της Κύπρου. Αποφοίτησε από το Δημοτικό του χωριού του και στη συνέχεια από το Λανίτειο Γυμνάσιο Λεμεσού.  Αποφοίτησε από τη Θεολογική Σχολή Αθηνών το 1988. Διάκονος χειροτονήθηκε το 1990 και Πρεσβύτερος το 1991. Το 1991 έλαβε και το οφίκιο του Αρχιμανδρίτη. Εντάχθηκε στην αδελφότητα της Ιεράς Μονής Παναγίας Τροοδιτίσσης. Από το 1992 μέχρι το 1995 πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Ντάρχαμ της Μεγάλης Βρετανίας. Στις 22 Μαίου 2007 εξελέγη από τη Σύνοδο της Εκκλησίας της Κύπρου ως ο πρώτος επίσκοπος της ανασυσταθείσας Επισκοπής Καρπασίας. Στις 3 Ιουνίου 2007 χειροτονήθηκε Χωρεπίσκοπος Καρπασίας από τον Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο Β'

 

Σήμερα, η Επισκοπή Καρπασίας, έχει προσωρινά την έδρα της στην Αρχιεπισκοπή Κύπρου στη Λευκωσία.

 

Το καθεστώς του Επισκόπου Καρπασίας, ως Επαρχιούχου Επισκόπου καθορίζεται σαφώς από τον Καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας μας, άρθρο 13.1, σύμφωνα με το οποίο, «έκαστος, ποιμαίνων Εκκλησιαστικήν Επαρχίαν, Αρχιερεύς (Αρχιεπίσκοπος, Μητροπολίται και Επίσκοποι) είναι η κανονική πνευματική και εκκλησιαστική αρχή της Επαρχίας αυτού, απολαύει πάντων των κατά τους Ιερούς Κανόνας και τον Καταστατικόν Χάρτην ανηκόντων αυτώ δικαιωμάτων και υπέχει τας κατ’ αυτούς υποχρεώσεις υποκείμενος εις ευθύνην δια την τήρησιν αυτών ενώπιον της Ιεράς Συνόδου».

 

Επισκοπή Καρπασίας 

 • ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥΣΗΣ. ῾Ιερὸς Ναὸς Ἁγίας Τριάδος. Ἐφημέριοι: Οἰκον. Ζαχαρίας Γεωργίου, Οἰκον. Κώστας Παπακώστα καὶ Πρωτ. Νεκτάριος Παντελῆ. Ψάλται: Ζαχαρίας Ν. Παπαζαχαρία καὶ Ραφαὴλ Κολοκασίδης. Επίτροποι: Πέτρος Φραγκοῦς, Νῖκος Καλλένος, Κυριάκος Ττοφῆ, Γεώργιος Παπαλεοντίου καὶ Μιχάλης Παπαγιάννης.
 • ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΡΠΑΣΙΑΣ. ῾Ιερὸς Ναὸς Ἁγίας Φωτεινῆς τῆς Καρπασίτιδος. Ἐφημέριος: Οἰκον. Ζαχαρίας Γεωργίου. Νεωκόροι: Ἀνδρέας Χριστοφῆ καὶ Μηλιὰ Χριστοφῆ. Ἐπίτροποι: Οἰκον. Ζαχαρίας Γεωργίου, Πρωτ. Ἀντώνιος Παναγῆ, Ἀνδρέας Χριστοφῆ, Χαράλαμπος Μιχαήλ, Χαμπῆς Παπαμιχαήλ, Γιῶργος Χριστοφῆ, Σάββας Φυσέντζου καὶ Ἀνδρέας ᾿Ιωνᾶ.
 • ΑΓΙΟ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥΔΙ. (Ἅγιος Ἀνδρόνικος).
 • ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ. (Ἅγιος Εὐστάθιος).
 • ΑΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΠΑΣΙΑΣ. Ἱερὸς Ναὸς Προφήτου Ἠλιού. Ἐπίτροποι: Λοΐζος Γιάσουμας, Κωνσταντῖνος Θεοδούλου, Ἑλένη Ἀγγελίδου, Χαρούλα Παπαλεοντίου Στυλιανοῦ, Μηνᾶς Ἀνδρέου Μηνᾶ, Γιαννάκης Ξυδιᾶς, Ἀντώνης Παπαλεοντίου.
 • ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΠΑΣΙΑΣ. ῾Ιερὸς Ναὸς Ἁγίας Παρασκευῆς. Ἐπίτροποι: Οἰκον. Παναγιώτης Ζάρου, Δημήτρης Σεργίου, Χαμπῆς Θεοδούλου, Θεόδωρος Παναγῆ, Χαράλαμπος Ζάρος, Ἰάκωβος Ἰακώβου καὶ Εἰρηναῖος Κωνσταντῆ.
 • ΑΓΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ. (Ἅγιος Ἰάκωβος).
 • ΑΓΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ. (Ἅγιος Συμεὼν Στυλίτης).
 • ΑΙΓΙΑΛΟΥΣΑ. . α) ῾Ιερὸς Ναὸς Ἁγίας Μαρίνης. Ἐπίτροποι: Οἰκον. ᾿Ηλίας Παπαηλία, Δώρα Στεργίδου, Εὐάγγελος Γεωργίου, Μάριος Παπαηλία, Ἀγαθάγγελος Χατζηαγαθαγγέλου, Γιῶργος Χατζηπαντελῆς καὶ Ἀρετούλα Παντελίδου. β) ῾Ιερὸς Ναὸς Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ. ᾿Επίτροποι: Ἀρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Μαχαιριώτης, Μιχαὴλ Λοϊζίδης, Ἑλένη Φελλούκα-Εὐγενίου, Παναγιώτα Σαμψών, Ἄγγελος Ἀγγελῆς, Μαρία Ὀνουφρίου καὶ Βαρνάβας Λοϊζίδης. γ) ῾Ιερὸς Ναὸς Ἁγίου Θύρσου· Ἐφημέριος: Οἰκον. Ζαχαρίας Γεωργίου. Ψάλτης: Ζαχαρίας Ν. Παπαζαχαρία. Νεωκόρος: Ἀνδρούλα Μωϋσῆ. Ἐπίτροποι: Πανῖκος Χατζηπαντελῆς, Γιῶργος ᾿Ονουφρίου, Ἀνδρέας Λυσάνδρου, Πρεσβ. ᾿Ιωάννης Φωκᾶ, Χρῖστος Μιλτιάδου καὶ ῎Ολγα Καμένου.
 • ΑΚΑΝΘΟΥ. ῾Ιερὸς Ναὸς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος. Ἐπίτροποι: Πρωτ. Πέτρος Πέτρου, Δημήτρης Χατζησοφοκλέους, Σωτήρης Χάϊλου, Σωτήρης Λάμπρου καὶ Σωτήρης Λοϊζιᾶς, Κωνσταντῖνος Πασάτος, Σωτηρούλα Χατζηγιάννη.
 • ΑΡΔΑΝΑ. ῾Ιερὸς Ναὸς Ἁγίου Γεωργίου. Ἐπίτροποι: Ἀνδρέας Μεθοδίου, Ἀναστάσης Ὀρφανίδης, Κυριάκος Χατζηκυριάκου, Σάββας Γεωργίου, Γεώργιος Χατζηαυξέντη καὶ Χαράλαμπος Χαραλάμπους.
 • ΑΥΓΟΛΙΔΑ. ΒΑΘΥΛΑΚΑΣ. ῾Ιερὸς Ναὸς Ἁγίου Γεωργίου. Ἐπίτροποι: Φώτης Φώτη, Ξενῆς Τουμάζου, Σωτήρης Σιάλου, Νῖκος Νικολάου καὶ Σωτήρης Νικηφόρου.
 • ΒΑΣΙΛΙ. ῾Ιερὸς Ναὸς Ἁγίου Βασιλείου. Ἐπίτροποι: Πρωτ. Κωνσταντῖνος Μιχαήλ, Οἰκον. Κυριάκος Παπαγιάννης, Οἰκον. Ἀνδρέας Ἀλεξάνδρου, Πρεσβ. Τρύφωνας Παπαγιάννης, Μιχάλης Φράγκου, Παντελῆς Στεφανῆ, Δημήτρης Φωτίου καὶ Μιχάλης ᾿Ηλία.
 • ΒΟΥΚΟΛΙΔΑ. ῾Ιερὸς Ναὸς Ἁγίου Γεωργίου. Ἐπίτροποι: Πρεσβ. Παναγιώτης Τσαγγάρη, Εὐάγγελος Κίττος, Αὐγουστῖνος Μιλτιάδου, Δημήτρης ᾿Ηλία, Ἀνδρούλα Ἀντωνίου, Παρασκευᾶς ῾Ομήρου, Θεοδόσης Θεοδόση καὶ Δημήτρης Παναγῆ.
 • ΓΑΛΑΤΕΙΑ. (Ἁγία Αἰκατερίνη).
 • ΓΑΛΗΝΟΠΟΡΝΗ. (Ἁγία Ἄννα ἡ Θεοπρομήτωρ).
 • ΓΑΣΤΡΙΑ. ῾Ιερὸς Ναὸς Παναγίας Φανερωμένης. Ἐπίτροποι: Πρωτοπρεσβ. Χριστοφόρος Χριστοφίδης, Μιχαὴλ Ἀναστασίου, Χρῖστος Χρίστου, Ἀνδρούλα Χρυσοστόμου καὶ Χαρίλαος Νικολάου.
 • ΓΕΡΑΝΙ. ῾Ιερὸς Ναὸς Ἁγίας Αἰκατερίνης. Ἐπίτροποι: Παναγιώτης Παπαγεωργίου, Κυριάκος Δημητριάδης, Γεώργιος Παφίτης καὶ Ἀνδρέας Ἀντωνίου.
 • ΔΑΥΛΟΣ. ῾Ιερὸς Ναὸς Ἁγίου Γεωργίου. Ἐπίτροποι: Γεώργιος Παπανδρέου, Ἀνδρέας Γεωργίου, Μιχάλης Φωτίου, Γεωργία Τσολάκη, Χριστάκης Χριστοφῆ, Χαράλαμπος Γεωργίου καὶ Μαρία Πούλλου.
 • ΕΠΤΑΚΩΜΗ. ῾Ιερὸς Ναὸς Ἀποστόλου Λουκᾶ. Ἐπίτροποι: ᾿Αναστάσης Γεωργίου, Ἀνδρέας Γερολέμου, Γιάννης ᾿Αντώρκας, Λουκᾶς Σιαλούνας καὶ Κίκης Ἀντωνίου
 • ΚΑΝΤΑΡΑ. Παναγία Κανταριώτισσα.
 • ΚΟΙΛΑΝΕΜΟΣ. ῾Ιερὸς Ναὸς Ἁγίου Γεωργίου. ᾿Επίτροποι: Νέστορας Κάκουλλα, Χριστάκης Κλείτου, Θεοφάνης Ἀνδρέου, Κυριάκος Μιχαὴλ καὶ Χριστάκης Μιχαήλ.
 • ΚΟΡΩΒΕΙΑ. (Ἁγία Βαρβάρα).
 • ΚΡΙΔΕΙΑ.
 • ΚΩΜΗ ΓΙΑΛΟΥ. ῾Ιερὸς Ναὸς Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ. Ἐπίτροποι: Πρωτ. Μιχαὴλ Παπανικολάου, Πρωτ. Ἀνδρέας Παναγῆ, Ἀνδρέας ᾿Ηλία, Νῖκος Παπαγεωργίου, Λοΐζος Χριστοδούλου, Δήμητρα Τροκκούδη, Μαρία Κυπριανοῦ, Ἀντώνης Λοϊζίδης, Λουκία Λυσάνδρου καὶ Ἀνδρέας Γιώρκας.
 • ΚΩΜΗ ΚΕΠΗΡ. ῾Ιερὸς Ναὸς Ἁγίου Γεωργίου. Ἐπίτροποι: Οἰκον. Γεώργιος Μελέτης, Χριστόφορος Ἀντωνίου, Γεώργιος Κασιούρης, Νῖκος Λοΐζου, Πιερῆς Πιερῆ καὶ Δημητράκης Πασχάλη.
 • ΛΕΟΝΑΡΙΣΣΟΝ. ῾Ιερὸς Ναὸς Ἁγίου Δημητρίου. Ἐπίτροποι: Πρεσβ. Μιχαὴλ Σπανός, Ζαχαρίας Ἀλεξάνδρου, Ἀνδρέας Ζαχαρουδιοῦ, Δημήτρης Πλυσῆς καὶ Γιαννάκης ᾿Ιωάννου.
 • ΛΥΘΡΑΓΚΩΜΗ. ῾Ιερὸς Ναὸς Παναγίας Κανακαρίας. Ἐπίτροποι: Οἰκον. Σωτήριος Γερολέμου, Βάσος Γεωργίου, Μιχαὴλ Γιακουμῆ, Ἀλέξανδρος Βρακᾶς,῾Ηρακλῆς ᾿Ιωάννου καὶ Θεοχάρης Δράκος
 • ΜΑΝΔΡΕΣ. Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Μάμαντος. Ἐπίτροποι: Νῖκος Δημητρίου, Μάρθα Δημητρίου, Ἀγνὴ Ἰωάννου, Εὔα Μπακάκη, Γιῶργος Κουτσογιάννης καὶ Δέσπω Σαζεΐδη.
 • ΜΕΛΑΝΑΡΓΑ. ῾Ιερὸς Ναὸς Ἁγίου Πολυχρονίου. Ἐπίτροποι: Σοφοκλῆς ᾿Ιωάννου, Ἀνδρούλα Γιασεμῆ, Ἀνδρέας Χριστοδούλου, Γιῶργος Χριστοδούλου, Τάκης Νικόλα καὶ Πολυχρόνης Νικολάου.
 • ΜΕΛΗΝΗ.
 • ΜΟΝΑΡΓΑ.
 • ΜΠΟΓΑΖΙ. Ἅγιος Σπυρίδων.
 • ΝΕΤΑ. ῾Ιερὸς Ναὸς Παναγίας τῆς Νέτας. Ἐπίτροποι: Πρεσβ. Θεοδόσιος Θεοχάρους, Σωτήρης Χατζηττοφῆ, Δημήτρης Πέτρου, Γερόλεμος Γερολέμου, Δημήτρης Φιλῆς καὶ Γεώργιος Ἀντώνη.
 • ΟΒΓΟΡΟΣ.
 • ΠΑΤΡΙΚΙ. ῾Ιερὸς Ναὸς Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ. ᾿Επίτροποι: Διάκ. Ἀνδρέας Παπαμάρκου, Λιασῆς Κωνσταντῆ, Κυριάκος Λάμπρου, Γεώργιος Καϊττάνης καὶ Χρυσόστομος Χρυσοστόμου.
 • ΠΕΡΒΟΛΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΚΩΜΟΥ.
 • ΠΛΑΤΑΝΙΣΣΟΣ. (Ἀρχάγγελος Μιχαήλ).
 • ΡΙΖΟΚΑΡΠΑΣΟΝ. α) ῾Ιερὸς Ναὸς Ἁγίας Τριάδος. Ἐφημέριος: Οἰκον. Ζαχαρίας Γεωργίου. β) ῾Ιερὸς Ναὸς Ἁγίου Συνεσίου. Ἐφημέριος: Οἰκον. Ζαχαρίας Γεωργίου.
 • ΤΑΥΡΟΥ. ῾Ιερὸς Ναὸς Ἁγίων Σεργίου καὶ Βάκχου. Ἐπίτροποι: Γεωργία Ἰωνᾶ, Λουκία Παύλου, Χρύσανθος Ἀντωνίου, Γιαννάκης Ἀντωνίου, Μαίρη Σεργίου καὶ Παπαρασκευὴ Παπαμάρκου.
 • ΤΡΙΚΩΜΟΝ. α) ῾Ιερὸς Ναὸς Παναγίας Τρικώμου. Ἐπίτροποι: Χρῖστος Παπαντωνίου, ῞Ελενα Τσαγγαρᾶ, Δημήτρης Κατσαρὸς καὶ Νῖκος Βροντῆς. β) ῾Ιερὸς Ναὸς Ἁγίου Γεωργίου. Ἐπίτροποι: Πρωτ. Πέτρος Λαπαθιώτης, Σῶτος Χατζηττοφῆς, Λουκᾶς Κουνές, Νίκη Λαδοπούλη καὶ Ἀδάμος Καραντώνης.
 • ΦΛΑΜΟΥΔΙ. ῾Ιερὸς Ναὸς Ἁγίου Γεωργίου. Ἐπίτροποι: Σωτήρης Παπαδημητρίου, Θεοφάνης Τεκκέλας, Εὐάγγελος Εὐαγγέλου, Παναγιώτης Μιχαήλ, Μαρία Γιακουμῆ, Σωτήρης Μιχαήλ καὶ Μανώλης Μανώλη.

 

 

Πηγή:

Επισκοπή Καρπασίας 

Φώτο Γκάλερι

Image