Ματθαίος Β΄

Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως το 1594, πάλι από το 1596 μέχρι το 1600 και για τρίτη φορά το 1601/2. Κατά τη διάρκεια της πατριαρχείας του επενέβη στα εκκλησιαστικά πράγματα της Κύπρου εξαιτίας της σκανδαλώδους διοικήσεως της Εκκλησίας της Κύπρου από τον αρχιεπίσκοπο Αθανάσιον Α΄ (1592-1598). Βλέπε σχετικά στα λήμματα Αθανάσιος αρχιεπίσκοπος και Βενιαμίν αρχιεπίσκοπος.