Βασίλειος άγιος

Τοπικός άγιος, που πιθανό να υπήρξε και επίσκοπος Ταμασσού. Αναφέρεται από τον Λεόντιο Μαχαιρά (Χρονικόν, παρ. 32): «Εἰς τήν Ταμασίαν, εἰς τά Πέρα, ὁ ἃγιος Βασίλειος ἐπίσκοπος...»

 

Ο άγιος Βασίλειος καταλέγεται μεταξύ των 300 Αλαμάνων αγίων που ήλθαν από την Παλαιστίνη στην Κύπρο όπου κι ασκήτευσαν σε διάφορα μέρη του νησιού. Αγνοείται από τους συναξαριστές.