Νουνέχιος επίσκοπος

Κύπριος ιεράρχης του 4ου μ.Χ. αιώνα. Μας είναι γνωστός από την προσυπογραφή (μαζί με άλλους 11 Κυπρίους επισκόπους) των Πρακτικών της συνόδου της Σαρδικής (σημερινή Σόφια) το 343 μ.Χ.

 

Οι 12 αυτοί επίσκοποι αναφέρονται απλώς ως οἱ Κύπρου, χωρίς αναφορά στους θρόνους τους που θα πρέπει να ήσαν ισάριθμοι. Εκτός από μερικούς που γνωρίζουμε ποιους θρόνους κατείχαν (όπως ο άγιος Σπυρίδων της Τρεμιθούντος, ο Γελάσιος ή Γηράσιος της Σαλαμίνος, ο Αυξίβιος των Σόλων, ο άγιος Τριφύλλιος της Λευκωσίας κλπ.), για τους υπόλοιπους περιλαμβανομένου και του Νουνεχίου, δεν μπορούμε να πούμε με απόλυτη βεβαιότητα ποιόν από τους υπόλοιπους θρόνους κατείχε ο καθένας.

 

Ο αρχιμανδρίτης Κυπριανός αναφέρει ότι ο Νουνέχιος είχε πάρει μέρος και στην προγενέστερη (πρώτη) Οικουμενική Σύνοδο (που πραγματοποιήθηκε στη Νίκαια το 325 μ.Χ.).