Δίδυμος άγιος

Image

Σύμφωνα προς το Ρωμαϊκόν Μαρτυρολόγιον, ο Δίδυμος μαζί με τον Νεμέσιο και τον Ποτάμιο ήταν Κύπριοι που μαρτύρησαν υπέρ της χριστιανικής θρησκείας, σε χρόνο που δεν καθορίζεται, και μνημονεύονται στις 20 Φεβρουαρίου.

 

Ο αρχιμανδρίτης Κυπριανός ( Ἱστορία ..., σ. 348), γράφει: Νεμέσιος, Ποτάμιος και Δίδυμος, μάρτυρες Κύπριοι κατά διαφόρους καιρούς μαρτυρήσαντες...

 

Ο Delehaye θεωρεί ότι οι τρεις αυτοί μάρτυρες ανήκουν στην Εκκλησία Αλεξανδρείας.