Θεόδουλος ο Σαλός

Image

Άγιος της Κυπριακής Εκκλησίας που σύμφωνα προς το Συναξάριον της Κωνσταντινουπόλεως, μνημονεύεται στις 3 Δεκεμβρίου. Έζησε κι έδρασε σε άγνωστη εποχή. Ήταν ασκητής που διήγε αυστηρότατο ασκητικό βίο κι αναφέρεται ότι, ως συνέπεια της πνευματικής του ασκήσεως, είχε αποκτήσει προφητικές ικανότητες. Συνήθως υποκρινόταν τον τρελό, προκειμένου να κρίνει αυστηρότατα και να καυτηριάζει τους αμαρτωλούς, τους οποίους και καλούσε συχνά να μετανοήσουν. Επειδή ακριβώς υποκρινόταν τον μωρό, απεκλήθη Σαλός.

 

Σώζεται Συναξάριον του αγίου Θεοδούλου του Σαλού. Κατ' αυτό, ο άγιος έζησε ἐν ὁσιότητι και μετά τον θάνατό του, το λείψανό του ήταν θαυματουργό και πολλάς ἱάσεις παρεῖχε τοῖς πιστοῖς.