Θεόδωρος επίσκοπος

Επίσκοπος Κιτίου κατά και περί το 787 μ.Χ. Παρευρέθη, μαζί με άλλους Κυπρίους αρχιερείς, στην έβδομη Οικουμενική Σύνοδο που συνήλθε στη Νίκαια το 787 μ.Χ. με τη συμμετοχή 350 επισκόπων. Από την Κύπρο παρέστησαν οι Κωνσταντίας Κωνσταντίνος, Σόλων Ευστάθιος, Χύτρων (Κύθρων) Σπυρίδων, Κιτίου Θεόδωρος, Τρεμιθούντος Γεώργιος και Αμαθούντος Αλέξανδρος.

 

Επειδή η Οικουμενική Σύνοδος του 787 μ.Χ. ασχολήθηκε με την όλη διαμάχη περί τις εικόνες, ο αρχιεπίσκοπος Κωνσταντίας (Κύπρου) Κωνσταντίνος ανέφερε κατ' αυτήν διάφορα παραδείγματα περί θαυματουργικών ιδιοτήτων μερικών εικόνων στην Κύπρο. Ο επίσκοπος Κιτίου Θεόδωρος προβλήθηκε στη σύνοδο για να υποστηρίξει διήγηση του αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνου, σχετική με θαυματουργικές ιδιότητες κάποιας αγίας εικόνας που βρισκόταν στο Κίτιον (βλέπε Mansi Concil. XII, σ. 994).