Κωνσταντία αγία

Τοπική αγία της Πάφου. Αναφέρεται από τον αρχιμανδρίτη Κυπριανό (Ἱστορία Χρονολογική..., Βενετία, 1788, σ. 353), ο οποίος παραπέμπει και στην πηγή των πληροφοριών του. Γράφει σχετικά:

 

Κωνσταντεία˙ μαθήτρια τοῦ  ἀγίου Ἱλαρίωνος˙ ἦτον ἀπό τήν Πάφον, ὡς γράφει ὁ θεῖος Ἱερώνυμος εἰς τό περί Ἐκκλησιαστικῶν συγγραφέων βιβλίον.

 

Ο Etienne de Lusignan, εξάλλου, δίνει τις ακόλουθες πληροφορίες: Η Κωνσταντία ήταν ευγενής κυρία της Πάφου που έζησε κατά την εποχή κατά την οποία ήλθε στην Κύπρο και μόνασε σε περιοχή της επαρχίας Πάφου ο άγιος Ιλαρίων* ο Μέγας (τέλη 3ου - 4ος μ.Χ. αιώνας). Η Κωνσταντία έγινε μαθήτρια του αγίου Ιλαρίωνος˙ όταν ο άγιος πέθανε κι ετάφη, όταν δε το λείψανό του εκλάπη μάλιστα και μετεφέρθη από μαθητή του στην Παλαιστίνη, η Κωνσταντία πέθανε από λύπη.

 

Άλλες υπάρχουσες πληροφορίες (βλέπε Χάκκετ - Παπαϊωάννου, Ἱστορία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου) αναφέρουν ότι η αγία Κωνσταντία ήταν μεταξύ των πιστών που είχαν παρασταθεί στον άγιο Ιλαρίωνα στις τελευταίες στιγμές του. Μάλιστα ο άγιος Ιλαρίων είχε θεραπεύσει με θαύμα του τόσο την κόρη όσο και τον γαμπρό της αγίας Κωνσταντίας.

 

Κατά τον Lusignan, η αγία Κωνσταντία εθεωρείτο προστάτιδα της πόλης της Πάφου.

 

Αγνοείται από τους συναξαριστές.