Ιάκωβος επίσκοπος

Πιθανός επίσκοπος Αμαθούντος κατά τις αρχές του 17ου αιώνα. Σε έγγραφο του 1609 του αρχιεπισκόπου Κύπρου Χριστοδούλου προς τον δούκα της Σαβοΐας, υπογράφει ως επίσκοπος Λεμεσού.