Ιάκωβος Μπενεδέττο Giacomo Benedetto

Λατίνος ιερωμένος, που διετέλεσε επίσκοπος Οβριέτου, και που αναμείχθηκε στη διαμάχη / σύγκρουση της βασίλισσας της Κύπρου Ελένης* Παλαιολογίνας με τη Λατινική Εκκλησία και τον ίδιο τον πάπα.

 

Όταν στα 1442 πέθανε ο Λατίνος αρχιεπίσκοπος Λευκωσίας Ούγος* (θείος του συζύγου της Ελένης, βασιλιά Ιωάννη), η Παλαιολογίνα θέλησε να πληρώσει τον κενό θρόνο με δικό της πρόσωπο. Όμως ο πάπας Ευγένιος Δ' αντέδρασε γρήγορα, διορίζοντας αμέσως ως νέο αρχιεπίσκοπο της Κύπρου τον Γελάσιο ντε Μοντολίφ*. Η βασίλισσα της Κύπρου οργίστηκε, αρνήθηκε να αποδεχθεί την απόφαση του πάπα, φυλάκισε δε και τον απεσταλμένο του στην Κύπρο. Έτσι ο ντε Μοντολίφ διορίστηκε προσωρινά από τον πάπα αρχιεπίσκοπος Καισαρείας, ενώ στη Λευκωσία εστάλη άλλος Λατίνος ιερωμένος, ο Ιάκωβος Μπενεδέττο. Ο τελευταίος παρέμεινε στην Κύπρο πιθανότατα μέχρι το 1446. Τότε οι Λατίνοι, επωφελούμενοι από απουσία της Ελένης Παλαιολογίνας κατόρθωσαν να φέρουν και εγκαταστήσουν στη Λευκωσία τον Γελάσιο ντε Μοντολίφ. Ο Γελάσιος ανέλαβε κανονικά τότε τα καθήκοντα του Λατίνου αρχιεπισκόπου, λίγο όμως αργότερα πέθανε δηλητηριασμένος, όπως πιστεύεται από ανθρώπους της Ελένης.