Απρίων άγιος

Στο «Συναξάριον της Κωνσταντινουπόλεως» αναφέρεται, στις 7 Φεβρουαρίου: οσίου πατρός ημών Απρίωνος επισκόπου Κύπρου.

 

Υποθέτουμε ότι ο Απρίων ήταν ένας επίσκοπος της Κύπρου, για τον οποίο δεν υπάρχουν οποιαδήποτε άλλα στοιχεία. Το όνομά του δεν εμφανίζεται σε κανένα κατάλογο των τοπικών επισκόπων.