Ιωαννίκιος επίσκοπος

Image

Κύπριος ιεράρχης, επίσκοπος Επιφανείας (επισκοπικής περιφέρειας του πατριαρχείου Αντιοχείας), στα χρόνια της ελληνικής επανάστασης. Μετά την εκτέλεση από τους Τούρκους, στις 9.7.1821, του αρχιεπισκόπου Κύπρου Κυπριανού και των επισκόπων, ο κυβερνήτης της Κύπρου Κουτσιούκ Μεχμέτ έβγαλε από τη φυλακή τέσσερις κληρικούς που κρατούσε ως ομήρους και πλήρωσε τους θρόνους των εκτελεσθέντων (βλέπε λήμμα Ιωακείμ Β' αρχιεπίσκοπος). Για τη χειροτονία των νέων ηγετών της Κυπριακής Εκκλησίας, παρεκλήθη από το οικουμενικό πατριαρχείο ο πατριάρχης Αντιοχείας Σεραφείμ να στείλει στην Κύπρο τρεις επισκόπους του. Πράγματι, εστάλησαν ο Επιφανείας Ιωαννίκιος, ο Σελευκείας Γεννάδιος και ο Εμέσης Μεθόδιος, τον Δεκέμβριο του 1821.

 

Αργότερα, κατά το 1825, ο επίσκοπος Επιφανείας Ιωαννίκιος φαίνεται ότι είχε αναμειχθεί σε ελληνικό σχέδιο για εκστρατεία στον Λίβανο και υποκίνηση εξεγέρσεως στο Λίβανο και στη Συρία, ακόμη και στην Κύπρο. Στο σχέδιο αυτό ήσαν αναμεμειγμένοι ο Κύπριος αγωνιστής στην ελληνική επανάσταση Χαράλαμπος Μάλης και άλλοι Κύπριοι που διέμεναν τότε στην επαναστατημένη Ελλάδα. Ο Μάλης ήταν, εξάλλου, ένας από εκείνους που εστάλησαν στο Λίβανο, στη Συρία και στην Κύπρο για διαβουλεύσεις. Σε αναφορά του προς τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο, ημερομηνίας 27.1.1825, ο Μάλης υποστήριζε το σχέδιο της ελληνικής εκστρατείας στον Λίβανο κι έγραψε ότι στην περιοχή εκείνη είχε πολλούς γνωστούς μεταξύ των οποίων και τον μητροπολίτη Επιφανείας Ιωαννίκιο που υπήρξε μαθητής του.

Προς τους ιεράρχες του Λιβάνου (μεταξύ των οποίων ήταν κι ο Ιωαννίκιος), απέστειλε σχετική εγκύκλιο η ελληνική διοίκηση, με ημερομηνία 13.7.1825, με την οποία ζητούσε τη συνδρομή τους για την επιτυχία του σχεδίου. Σχετικά έγγραφα απεστάλησαν και προς τον πατριάρχη Αντιοχείας Μεθόδιο τον Νάξιο, καθώς και προς τον αρχιεπίσκοπο Κύπρου Δαμασκηνό και τους λοιπούς Κυπρίους ιεράρχες.

 

Τελικά το όλο σχέδιο της εκστρατείας στον Λίβανο υποβαθμίστηκε και κατέληξε σε ληστρική επιχείρηση που περιέλαβε και την Κύπρο (βλέπε λήμμα Βάσσος Μαυροβουνιώτης).