Ιωάννης Μάρκος

Image

Με τα δυο αυτά ονόματα αναφέρεται ο ευαγγελιστής Μάρκος, που συνόδευσε τους αποστόλους Παύλο και Βαρνάβα στην περιοδεία τους στην Κύπρο. Βλέπε λήμμα Μάρκος ευαγγελιστής.