Ιωακείμ Μελενοίκου

Image

Μητροπολίτης Μελενοίκου (πόλης της βορειοανατολικής Μακεδονίας που από το 1919, με τη συνθήκη του Βουκουρεστίου, ανήκει στη Βουλγαρία). Ο μητροπολίτης Ιωακείμ σχετίστηκε με το γνωστό αρχιεπισκοπικό ζήτημα που δίχασε την Εκκλησία της Κύπρου και τον ελληνικό πληθυσμό του νησιού για μια περίπου δεκαετία στην αρχή του 20ού αιώνα. Στο πλαίσιο διαφόρων προσπαθειών που καταβάλλονταν από διάφορες εκκλησιαστικές κατευθύνσεις κατά τη διάρκεια της εκκλησιαστικής κρίσης στην Κύπρο, για επίλυση του προβλήματος, ο μητροπολίτης Ιωακείμ προτάθηκε το 1902, μαζί με δυο άλλους ιεράρχες, τον αρχιεπίσκοπο Κυριακουπόλεως Μελέτιο (Κύπριο την καταγωγή) και τον αρχιμανδρίτη Γρηγόριο Κωνσταντινίδη, ως υποψήφιοι για την πλήρωση του αρχιεπισκοπικού θρόνου. Όπως είναι γνωστό, το αρχιεπισκοπικό ζήτημα δημιουργήθηκε εξαιτίας του ανταγωνισμού των δυο Κυρίλλων, επισκόπων Κιτίου και Κυρηνείας, για την πλήρωση του χηρεύοντος αρχιεπισκοπικού θρόνου της Εκκλησίας της Κύπρου. Επειδή δεν υφίσταντο σαφείς κανονισμοί, ούτε και καθιερωμένες διαδικασίες για την πλήρωση του χηρεύοντος αρχιεπισκοπικού θρόνου, και επειδή και οι δυο Κύπριοι ιεράρχες (Κιτίου Κύριλλος και Κυρηνείας Κύριλλος) διεκδικούσαν πεισματικά την εκλογή, δεν μπορούσε να βρεθεί λύση και η κρίση συνεχιζόταν.

 

Βλέπε λήμμα: Αρχιεπισκοπικό ζήτημα

 

Ο μητροπολίτης Μελενοίκου Ιωακείμ, που χαρακτηρίστηκε τότε ως επιστήμων αγγλομαθής, είχε προταθεί ως υποψήφιος αρχιεπίσκοπος Κύπρου, μαζί με τους δυο άλλους ιεράρχες, από τους πατριάρχες Κωνσταντινουπόλεως Ιωακείμ Γ', Ιεροσολύμων Δαμιανό και Αλεξανδρείας Φώτιο. Η προσπάθεια των πατριαρχών αποσκοπούσε στην επίλυση της κρίσης με την προβολή «εξωκλιματικών» υποψηφίων, όμως έφερε το αντίθετο αποτέλεσμα στην Κύπρο όπου ο λαός είχε χωριστεί σε «κιτιακούς» (οπαδούς του Κιτίου Κυρίλλου) και «Κυρηνειακούς» (οπαδούς του Κυρηνείας Κυρίλλου).

 

Τελικά ο μητροπολίτης Ιωακείμ απεσύρθη και δεν απεδέχθη την πάρα πέρα προβολή του ως υποψηφίου αρχιεπισκόπου Κύπρου.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια