Αντώνιος Τινέτος

Image

(Antonio Tuneto). Αναφέρεται ως Λατίνος αρχιεπίσκοπος Λευκωσίας κατά το 1464. Πιθανώς καταγόταν από τη Σικελία. Σε έγγραφο του Φεβρουάριο 1464, φαίνεται ότι είχε εξουσιοδοτηθεί να εγκαινιάσει μια εκκλησία εξ ονόματος του επισκόπου Συρακουσών που ήταν τότε αιχμάλωτος των Οθωμανών στη βόρεια Αφρική.