Λατινική Εκκλησία της Κύπρου

Image

Έκδοση διατάγματος από τον πάπα Κελεστίνο Γ', για ίδρυση της Λατινικής Εκκλησίας της Κύπρου. Προηγήθηκαν πολλές διαβουλεύσεις του Αμωρύ ντε Λουζινιάν (κυρίου, τότε, της Κύπρου και βασιλιά της από τον επόμενο χρόνο, το 1197) με τον πάπα, μέσω αντιπροσώπων του. Ο πάπας μεταξύ άλλων, απαίτησε να δοθούν στους Λατίνους ιερωμένους που θα εγκαθίσταντο στην Κύπρο, μεγάλες κτηματικές περιουσίες και άλλες πρόσοδοι, ώστε η Λατινική Εκκλησία του νησιού να είχε απόλυτη οικονομική αυτάρκεια και ανεξαρτησία, πράγμα που έγινε αποδεκτό. Πολλές περιουσίες και πρόσοδοι αφαιρέθηκαν τότε από την Ορθόδοξη Εκκλησία της Κύπρου και εδόθησαν στην νεοϊδρυθείσα Λατινική. Κατά τους επόμενους τρεις αιώνες αδιάκοπη και σκληρή θα ήταν η μάχη των δύο Εκκλησιών στην Κύπρο, με συνεχείς και ποικίλες προσπάθειες της Λατινικής να υποδουλώσει και υποτάξει την Ορθόδοξη και με συνεχείς προσπάθειες της Ορθόδοξης να αμύνεται.

Φώτο Γκάλερι

Image