Ηλίας Elie

Πιθανός Λατίνος αρχιεπίσκοπος Λευκωσίας κατά την εποχή της Φραγκοκρατίας. Μερικοί μελετητές τον τοποθετούν ως διάδοχο του αρχιεπισκόπου Ευστοργίου* που πέθανε τον Απρίλιο του 1250 στη Δαμιέττα. Άλλοι μελετητές αμφισβητούν σοβαρά την ύπαρξη του προσώπου αυτού. Εάν πράγματι είχε διατελέσει αρχιεπίσκοπος Λευκωσίας, θα πρέπει να είχε υπηρετήσει για πολύ σύντομο χρονικό διάστημα αφού ήδη από τις 9.4.1251 αναφέρεται σε πηγές άλλος αρχιεπίσκοπος, ο Ούγος Α' Φαγιάνος.