Χρυσόστομος ηγούμενος

Ηγούμενος του μοναστηριού της Παναγίας του Κύκκου από το 1948 μέχρι το 1979. Βλέπε λήμμα Κυκκώτης Χρυσόστομος.