Τιμόθεος επίσκοπος

Αναφέρεται από τον Λ. Αλλάτιο ως επίσκοπος Κυρηνείας κατά τις αρχές του 17ου αιώνα (περίοδος Τουρκοκρατίας). Σύμφωνα με τη σχετική αναφορά, ο Κυρηνείας Τιμόθεος ήταν ένας των διαφόρων Ελλήνων (Ορθοδόξων) αρχιερέων που, στις αρχές του 17ου αιώνα, είχαν επισκεφθεί τη Ρώμη σε μια προσπάθεια αποκατάστασης σχέσεων με την Αγία Έδρα. Ο Λ. Αλλάτιος τον αναφέρει ως Timothei Cirenes Cypri Metropolitae. H επίσκεψή του στη Ρώμη τοποθετείται κατά το 1604.

 

Οι Χάκκετ-Παπαϊωάννου (Ἱστορία τῆς Ὀρθοδόξου  Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, τόμος Β', 1927, σ. 99) θεωρούν ως μάλλον βέβαιο ότι ο επίσκοπος αυτός ήταν ανύπαρκτο πρόσωπο, βασιζόμενοι αποκλειστικά στην άποψή τους, ότι δεν δικαιολογείτο επίσκεψη στη Ρώμη την εποχή εκείνη, κι ότι τέτοια διαβήματα Ορθοδόξων επισκόπων είναι ακατανόητα. Θεωρούν δε ότι ο αναφερόμενος Τιμόθεος δεν ήταν Κύπριος ιεράρχης αλλά κάποιας άλλης ανατολικής Εκκλησίας.

 

Παρά ταύτα, όμως, νομίζουμε ότι δεν μπορεί εύκολα να διαγραφεί από τον κατάλογο των επισκόπων Κυρηνείας.