Βαρνάβας επίσκοπος

Image

Επίσκοπος Κιτίου. Ο Βαρνάβας διαδέχθηκε τον πολύκροτο Κοσμά Μαυρουδή (Ιούλιος 1675 ή πιο πριν - αρχές του 1676). Η άνοδος του Βαρνάβα στον θρόνο του Κιτίου τοποθετείται περί τα μέσα του 1676, κράτησε δε την έδρα του μέχρι γύρω στο 1680, προ ή κατά, οπότε τον διαδέχθηκε ο Ιωαννίκιος Α'.

 

Ο Κοσμάς αναγκάστηκε να αποχωρήσει από τον θρόνο του διότι η εκλογή του είχε γίνει με ανέντιμα μέσα και αντικανονικά, με παρέμβαση του τότε Γάλλου προξένου. Στη θέση του ανήλθε ο Βαρνάβας, που μετείχε στη σύνοδο της Φανερωμένης το 1676 προς ανάδειξη μητροπολίτη Πάφου, στην οποία σύνοδο προήδρευε ο αρχιεπίσκοπος Ιλαρίων Κιγάλας και η οποία εξέλεξε για τον θρόνο της Πάφου τον Νεκτάριο (Α. Τηλλυρίδη, Κυπριακαί Σπουδαί, ΛΗ-ΛΘ, 1974-5, σσ. 54-55).

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια