Φραγκεσκίνο Βίκτωρ Vittore Franceschino

Ιταλός κληρικός που διετέλεσε επίσκοπος της (Λατινικής) επισκοπικής έδρας της Αμμοχώστου κατά την περίοδο της Βενετοκρατίας. Στην έδρα της Αμμοχώστου διορίστηκε τον Μάρτιο του 1552, σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες. Παρέμεινε κάτοχος του αξιώματος αυτού μέχρι τον θάνατό του, κατά τα τέλη του 1563 ή κατά τις αρχές του 1564. Πάντως από τον Ιανουάριο του 1561 είχε διοριστεί ο Ιερώνυμος Ραγκατσόνι* (νεαρός Βενετός ιερωμένος) ως βοηθός του επισκόπου Φραγκεσκίνο κι ως προοριζόμενος να τον διαδεχθεί στον θρόνο, πράγμα που έγινε. Συνεπώς φαίνεται ότι ο Φραγκεσκίνο ήταν άρρωστος ή ήδη σε αρκετά προχωρημένη ηλικία το 1561.