Ρανούλφος Ranulphe

Λατίνος αρχιεπίσκοπος Λευκωσίας κατά το β' μισό του 13ου αιώνα (περίοδος Φραγκοκρατίας). Στον θρόνο της Λευκωσίας ανήλθε τον Ιούλιο του 1278, αλλά είναι άγνωστο μέχρι πότε παρέμεινε. Σύμφωνα προς μια πληροφορία (του Du Cange), πέθανε το 1286. Κατά τον χρόνο όμως αυτό αναφέρεται ότι ο θρόνος του Λατίνου αρχιεπισκόπου Λευκωσίας ήταν ήδη κενός.