Ελπίδιος επίσκοπος

Επίσκοπος μη κατονομαζόμενης επισκοπής της Κύπρου, που μαζί με άλλους δεκατέσσερεις επισκόπους, μη κατονομαζομένων επίσης εδρών, υπήρξε παραλήπτης συνοδικής επιστολής του Θεοφίλου, πατριάρχη Αλεξανδρείας, στα 400.

 

Μεταξύ των επισκόπων αυτών, πρώτος αναφέρεται ο Επιφάνιος Κωνσταντίας (Σαλαμίνος), αρχιεπίσκοπος Κύπρου (367/8 - 403).

 

Από την επιστολή του Θεοφίλου πληροφορούμαστε ότι τότε οι επισκοπικές έδρες στην Κύπρο ήταν δεκαπέντε.