Λεόντιος Α΄αρχιεπίσκοπος

Λεόντιος Α΄ (ή και Λέων;): Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, που επίσημα ήταν μόνο επίσκοπος με έδρα την Σολέα. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για τον αρχιεπίσκοπο αυτό παρά μόνο ότι είχε παραπεμφθεί σε δίκη κατά το 1306/1307. Ίσως είναι το ίδιο πρόσωπο που αναφέρεται με το όνομα Λέων*, επίσκοπος Σολίας, που φυλακίστηκε το 1316-1318 μαζί με τον επίσκοπο Λευκάρων Ολβιανό* ύστερα από ενέργειες του πατριάρχη Ιεροσολύμων.