Καλλίτροπος

Αδελφή του (αρχι)επισκόπου Κωνσταντίας αγίου Επιφανίου του Μεγάλου. Όπως αναφέρεται στον Βίο του, ο άγιος Επιφάνιος* καταγόταν από το χωριό Φοίνικες της Ελευθεροπόλεως, ὁ δέ τούτου πατήρ γεηπόνος ὑπῆρχεν, τό δέ ἐπιτήδευμα τῆς μητρός αὐτοῦ λινυφαρία ὑπῆρχεν ...ἦν οὖν τούτοις δύο παιδία, ὅ τε Ἐπιφάνιος καί θυγάτηρ μία Καλλίτροπος...