Ιαματιτζή

Image

Επωνυμία της Παναγίας, ως θεραπεύουσας από διάφορες ασθένειες. Από παραφθορά του επιθέτου Ιαματική (από τη λέξη ἴαμα, ρήμα ἰώμαι = θεραπεύω), λέγεται και Παναγία Γαιματιτζ'ή. Η παραφθορά του επιθέτου σε Γαιματιτζ'ή συνδέθηκε στη συνέχεια με τη λέξη αίμα και θεωρήθηκε ότι η Παναγία Ιαματιτζ'ή θεραπεύει την αιμορραγία, ιδιαίτερα τη μητρορραγία.

 

Εκκλησίες αφιερωμένες στην Παναγία Ιαματιτζ'ήν υπάρχουν στα χωριά Αρακαπάς της επαρχίας Λεμεσού, Αναρίτα και Νέτα της επαρχίας Πάφου και Καλιάνα (σήμερα σε ερείπια) της επαρχίας Λευκωσίας. Ιδιαίτερα γνωστή για τα θαύματά της είναι η Παναγία Ιαματιτζ'ή που τιμάται στον Αρακαπά. Στο χωριό αυτό, το επίθετο Γαιματιτζ'ή σχετίστηκε και με το γεγονός ότι το αγίασμα της εκκλησίας τρέχει από, κόκκινου σαν αίμα χρώματος, βράχο.