Ματθαίος επίσκοπος

Ορθόδοξος επίσκοπος Πάφου κατά και περί το 1340 (περίοδος Φραγκοκρατίας). Δεν γνωρίζουμε περί αυτού τίποτα, εκτός του ότι κατά το 1340 είχε συμμετάσχει σε σύνοδο που συνεκλήθη από το Λατίνο αρχιεπίσκοπο Λευκωσίας Elie des Nabinaux. Αναγράφεται σε σχετικά έγγραφα (Labbe Concilia, Paris, 1671, XI, 2, p. 2432).