Θεοδόσιος επίσκοπος

Επίσκοπος Αμαθούντος. Μαρτυρείται από τα Πρακτικά της Δ' Οικουμενικής Συνόδου της Χαλκηδόνος, που πραγματοποιήθηκε το 451 μ.Χ., τα οποία και προσυπέγραψε.

 

Επειδή αναφέρεται στα Πρακτικά ότι κατά τις πρώτες συνεδρίες της συνόδου ο επίσκοπος Θεοδοσιάδος (=Νεμεσού) Σωτήρ αντιπροσώπευε τον επίσκοπο Αμαθούντος Ηλιόδωρον, μπορούμε να υποθέσουμε ότι ο Ηλιόδωρος πέθανε κατά το 451 μ.Χ. και ενώ πραγματοποιείτο η Σύνοδος της Χαλκηδόνος. Διάδοχος του Ηλιοδώρου θα πρέπει να εξελέγη αμέσως ο Θεοδόσιος, που πήγε στη Χαλκηδόνα μαζί με τον επίσης νεοεκλεγέντα αρχιεπίσκοπο Κύπρου (Κωνσταντίας) Ολύμπιον, οπότε και οι δυο μετείχαν των τελευταίων εργασιών της συνόδου και υπέγραψαν μαζί με τους λοιπούς ιεράρχες τα πρακτικά της. Και ο αρχιεπίσκοπος Ολύμπιος εξάλλου, αναφέρεται ότι στις αρχικές συνεδρίες της συνόδου αντιπροσωπευόταν από άλλον ιεράρχη, τον Επιφάνιο των Σόλων.