Μητροφάνης ηγούμενος

Ηγούμενος του μοναστηριού της Παναγίας του Κύκκου περί τα μέσα του 17ου αιώνα. Ως περίοδος της ηγουμενίας του υπολογίζεται το 1650 μέχρι το 1661 περίπου.