Ιάσονας άγιος

Άγνωστος στους Κυπρίους χρονογράφους και συναξαριστές τοπικός άγιος της Κύπρου. Όταν στα 1248 ο παπικός ληγάτος στην Ανατολή Όδων ντε Σιατερώ* (Eudes de Chateauroux) επίσκοπος Τούσκλου, εξέδωσε ειδική διάταξη με την οποία διέτασσε τη Λατινική Εκκλησία της Κύπρου να τιμά μερικούς από τους Κυπρίους αγίους, παρέθεσε και κατάλογο των αγίων αυτών. Ένας από τους Κυπρίους αγίους που αναφέρονται στη διάταξη, είναι ο άγιος Ιάσων (Jasonem). Οι άλλοι ήσαν οι Βαρνάβας, Επιφάνιος, Ιλαρίων, Νικάνωρ, Τυχικός, Σπυρίδων, Άμμων, Αλέξανδρος, Ποτάμιος και Νεμέσιος.