Μωυσής επίσκοπος

Ορθόδοξος επίσκοπος που έφερε τον τίτλο του Αμμοχώστου κατά τις αρχές του 17ου αιώνα (περίοδος Τουρκοκρατίας). Αναμείχθηκε ενεργά στις διαμάχες των αρχών του 17ου αιώνα που μάστιζαν την Εκκλησία της Κύπρου εξαιτίας των αντιζηλιών μεταξύ του καθαιρεθέντος το 1600 αρχιεπισκόπου Αθανασίου Α'* και του διαδόχου του αρχιεπισκόπου Βενιαμίν*. Η σοβαρή αυτή αναταραχή προκάλεσε την παρέμβαση του οικουμενικού πατριάρχη Κυρίλλου* Λουκάρεως που, μεταξύ άλλων, κατηγόρησε ως ένα των υπαιτίων και τον Αμμοχώστου Μωυσή (επιστολή Κυρίλλου Λουκάρεως προς τον κλήρο και τον λαό της Αμμοχώστου, ημερομηνίας 31.1.1606).

 

Μετά την παρέμβαση του πατριάρχη η τάξη αποκαταστάθηκε κι εξελέγη το 1606 νέος αρχιεπίσκοπος Κύπρου, ο Χριστόδουλος*.   Όμως οι κατηγορηθέντες από τον Λούκαρι επίσκοποι, ιδίως οι Πάφου Λεόντιος* και Ταμασσού Ιάκωβος* που δέχθηκαν βιαιότατους και σκληρούς χαρακτηρισμούς από τον πατριάρχη, αλλά κι ο Μωυσής Αμμοχώστου, παρέμειναν στις θέσεις τους. Συναντούμε και τους τρεις να προσυπογράφουν, μαζί με άλλους, τη γνωστή επιστολή που ο αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος απέστειλε τον Οκτώβριο του 1609 προς τον δούκα της Σαβοΐας, με την οποία τον καλούσε να αναλάβει την προσπάθεια απελευθερώσεως της Κύπρου από τον τουρκικό ζυγό και να κερδίσει ἐτοῦτον τόν τόπον ὡσάν καί πρῶτα.

 

Στην επιστολή αυτή ο Μωυσής υπογράφει δεύτερος, αμέσως μετά τον αρχιεπίσκοπο, ως ταπεινός Μωϋσῆς ἐπίσκοπος Ἀμμοχώστου. Στη συνέχεια υπογράφουν με την ακόλουθη ιεραρχία: ο Λεμεσού (Ταμασού;) Ιάκωβος, ο Πάφου Λεόντιος και ο Κυρηνείας Ιερεμίας. Ακολουθούν άλλες 8 υπογραφές εκκλησιαστικών αξιωματούχων.

 

Δεν γνωρίζουμε έως πότε έζησε και διατήρησε τον τίτλο του Αμμοχώστου ο επίσκοπος Μωυσής.