Χρύσανθος Α' επίσκοπος

Επίσκοπος Κυρηνείας από την εκλογή του, στις 18 Οκτωβρίου 1763, μέχρι τον θάνατό του το 1773. Στον θρόνο Κυρηνείας διαδέχθηκε τον επίσκοπο Νικηφόρο, ενώ αυτού διάδοχος υπήρξε ο επίσκοπος Σωφρόνιος. Μας είναι γνωστός από σχετικές περί αυτού αναφορές στον Κώδικα της επισκοπής Κυρηνείας και στον Κτηματολογικό Κώδικα της Αρχιεπισκοπής. Μας είναι επίσης γνωστός από την ανάμειξή του στις ενέργειες της Εκκλησίας της Κύπρου προς καταστολή της εξέγερσης του 1765-1766 υπό τον Χαλήλ αγά, φρούραρχο της Κερύνειας, η οποία ακολούθησε τα γεγονότα που είχε προκαλέσει ο Τούρκος μουχασίλης (=κυβερνήτης) της Κύπρου Τζηλ Οσμάν. Ο Χρύσανθος ήταν σύγχρονος του αρχιεπισκόπου Κύπρου Παϊσίου. Μάλιστα το 1765 συνόδευσε τον αρχιεπίσκοπο Παϊσιον στο μυστικό του ταξίδι από τη Λευκωσία στην Πάφο, κι απ' εκεί (μαζί και με τον επίσκοπο Πάφου Χρύσανθο) στην Κωνσταντινούπολη, όπου και ζητήθηκε η επέμβαση της Πύλης για επιβολή της τάξης στην Κύπρο. Πράγματι, η Πύλη έστειλε στρατεύματα που κατέστειλαν το υπό τον Χαλήλ κίνημα (για τα γεγονότα αυτά βλέπε στα λήμματα Παΐσιος αρχιεπίσκοπος, Χαλήλ αγάς και Τζηλ Οσμάν).