Επιφάνιος επίσκοπος

Image

Επίσκοπος Σόλων κατά τα μέσα του 5ου μ. Χ. αιώνα. Μας είναι γνωστός εξαιτίας της συμμετοχής του στην Δ' Οικουμενική Σύνοδο της Χαλκηδόνος, το451 μ.Χ., της οποίας τα πρακτικά είχε προσυπογράψει. Ο αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ΄, στο βιβλίο του Κύπρος ἡ  Ἁγία Νῆσος, περιλαμβάνει τον Επιφάνιο μεταξύ των αγίων της Κύπρου.

 

Στη σύνοδο της Χαλκηδόνος ο επίσκοπος Επιφάνιος εκπροσώπησε και τον τότε αρχιεπίσκοπο Κωνσταντίας Ολύμπιο. Μετείχαν επίσης, μαζί με τον Επιφάνιο, και οι επίσκοποι Επαφρόδιτος της Ταμασσού και Σωτήρ της Θεοδοσιανής. Στη σύνοδο ο Επιφάνιος κατείχε την 29η θέση μεταξύ των παρευρεθέντων ιεραρχών.

 

Στις υπογραφές των πρακτικών της συνόδου, αναφέρεται: Epiphanius episcopus et agens vices Olympii episcopi Constantiae Cypri.