Ηλίας ντε Σαμπαρλάκ Elias de Chambarlhak

Λατίνος επίσκοπος Πάφου κατά την εποχή της Φραγκοκρατίας. Ήλθε στην Κύπρο το 1350, συνοδεύοντας τον αδελφό του Φίλιππο* ντε Σαμπαρλάκ που είχε διοριστεί αρχιεπίσκοπος Κύπρου. Σε κάποιο διάστημα μετά το 1351, όταν πέθανε ο Λατίνος επίσκοπος Πάφου Όδων* (Eudes), ο Ηλίας ντε Σαμπαρλάκ χειροτονήθηκε από τον αδελφό του ως επίσκοπος Πάφου. Στο αξίωμα αυτό παρέμεινε τουλάχιστον μέχρι και το τέλος του 1371 γιατί αναφέρεται ότι ήταν παρών στην επίσημη ανακήρυξη του Πέτρου Β' (1369 - 1382) ως βασιλιά της Κύπρου, που έγινε στη Λευκωσία στις 24.12.1371. Την παρουσία του στην τελετή αυτή αναφέρει ο Λεόντιος Μαχαιράς (Χρονικόν, παρ. 323) που τον ονομάζει ἐπίσκοπον τῆς Πάφου ὀνόματι σίρ Λίες τε Καρμπεπαή. Ο Στραμβάλδι αναφέρει επίσης την παρουσία του επισκόπου Πάφου, χωρίς να τον ονομάζει.

 

Ο Ηλίας κι ο αδελφός του αρχιεπίσκοπος Κύπρου ήσαν γόνοι παλαιάς οικογένειας ευγενών ιπποτών της Γαλλίας που καταγόταν από την πόλη Agonac, κοντά στο Perigueux.