Θεόδωρος Μαγγάνων

Μοναχός και εκκλησιαστικός μουσικός της Βυζαντινής περιόδου. Κατά πάσαν πιθανότητα ανέπτυξε τη μουσική του δραστηριότητα στο μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου Μαγγάνων της Λευκωσίας. Μουσικά του έργα βρίσκονται σε κώδικα του μοναστηριού της Μεγίστης Λαύρας (του Αγίου Όρους).