Ιωάννης

Κύπριος νεομάρτυρας των χρόνων της Τουρκοκρατίας. Η μόνη πληροφορία που έχουμε γι' αυτόν προέρχεται από τοιχογραφία του 1763 που υπάρχει στην Ιερά Μονή Ξηροποτάμου του Αγίου Όρους, στην οποία απεικονίζεται να κρατεί στο χέρι του Σταυρό. Επιγραφή στην τοιχογραφία αυτή μας πληροφορεί πως «ο Ιωάννης ο Κύπριος» μαρτύρησε τον Οκτώβριο του 1745. Τίποτε άλλο δεν είναι γνωστό για την ζωή του, την σχέση του με το Άγιον Όρος και το μαρτύριό του.