Ζήνων επίσκοπος

Επίσκοπος Κουρίου κατά το 431 μ.Χ., οπότε μετέσχε μαζί με άλλους Κυπρίους ιεράρχες στην Γ' Οικουμενική Σύνοδο (στην Έφεσο) της οποίας και προσυπέγραψε τα πρακτικά: Ζήνων ἐπίσκοπος Κουρίου τῆς ἐν Κύπρῳ  ἁγίας τοῦ Θεοῦ  ἐκκλησίας, ὑπέγραψα χειρί ἐμ.

 

Στη σύνοδο της Εφέσου η Κυπριακή Εκκλησία αντιπροσωπεύθηκε από τον αρχιεπίσκοπο Ρηγίνο που είχε εκλεγεί μόλις λίγο πιο πριν και παρά τις αντιρρήσεις της Εκκλησίας της Αντιοχείας, τον Ζήνωνα του Κουρίου, τον Σαπρίκιο της Πάφου και τον Ευάγριο των Σόλων. Η σύνοδος αυτή ήταν σημαντική για την Κυπριακή Εκκλησία επί της οποίας πρόβαλλε αξιώσεις η Εκκλησία της Αντιοχείας και της οποίας το αυτοκέφαλον αναγνωρίστηκε και επικυρώθηκε στην Έφεσο. Από τα πρακτικά της συνόδου φαίνεται η επιτυχής προσπάθεια του Ρηγίνου, του Ζήνωνος και των άλλων Κυπρίων ιεραρχών υπέρ της αυτονομίας της Εκκλησίας της Κύπρου.

 

Ο επίσκοπος Ζήνων συγκαταλέγεται μεταξύ των αγίων της Κυπριακής Εκκλησίας.