Χριστόδουλος επίσκοπος

Επίσκοπος Κερύνειας στις αρχές του 17ου αιώνα (περίοδος Τουρκοκρατίας). Δεν γνωρίζουμε τίποτα για τον επίσκοπο αυτό, πιθανότατα όμως να πρόκειται για τον ιεράρχη που το 1606 ανήλθε στον αρχιεπισκοπικό θρόνο ως Χριστόδουλος Α'* (Λουζινιάν). Εάν πράγματι έτσι έχουν τα πράγματα, τότε ως επίσκοπος Κερύνειας θα πρέπει να υπηρέτησε για πολύ σύντομο χρόνο, αφού στα 1605 μαρτυρείται ως κάτοχος του θρόνου ο Παρθένιος. Διάδοχος του Χριστοδούλου στον θρόνο Κερύνειας ήταν ο Ιερεμίας, που μαρτυρείται ως κάτοχος του θρόνου το 1609.