Γερμανός επίσκοπος

Image

Επίσκοπος Χύτρων, σύμφωνα προς μια πληροφορία, κατά το β' μισό του 9ου μ.Χ. αιώνα, προκάτοχος του φημισμένου επισκόπου αγίου Δημητριανού.

 

Ο επίσκοπος Γερμανός είναι γνωστός από συμμετοχή του στην Η' Οικουμενική Σύνοδο που πραγματοποιήθηκε το 869 μ.Χ. και υπέγραψε τα πρακτικά της. Στα πρακτικά της συνόδου αναγράφεται ως εξής: 'Germanus, misericordia Dei episcopus Ectri'.

 

Υπάρχει διχογνωμία ως προς την ταύτιση της πόλης Ectri των πρακτικών. Μερικοί πιστεύουν πως είναι οι Χύτροι της Κύπρου. Άλλοι θεωρούν πως επρόκειτο για τους Κίτρους της Ιλλυρίας, οπότε σε τέτοια περίπτωση ο επίσκοπος Γερμανός δεν μπορεί να θεωρηθεί Κύπριος ιεράρχης.