Νικήτας Αγιοστεφανίτης επίσκοπος

Image

Επίσκοπος Ταμασσού κατά τα τέλη του 12ου και τις αρχές του 13ου αιώνα. Μας είναι γνωστός βασικά από αναφορές σ’ αυτόν στην Τυπικήν Διάταξιν του Νείλου, ηγουμένου του μοναστηριού Μαχαιρά και διαδόχου του Νικήτα στον επισκοπικό θρόνο της Ταμασσού.

 

Όπως αναφέρει στην Τυπικήν Διάταξίν του ο Νείλος, το μοναστήρι του Μαχαιρά είχε γίνει σταυροπηγιακό κατά το έτος 1187, γράφοντας ότι τότε καί σταυροπήγιον ἐλαβόμην παρά τοῦ πανιερωτάτου ἐπισκόπου Ταμασίας κυροῦ Νικήτα τοῦ  ἁγιοστεφανίτου...

 

Ο επίσκοπος, δηλαδή, είχε θεμελιώσει πάνω σε σταυρό τον ναό του μοναστηριού. Τούτο υπαγόταν διοικητικά στην επισκοπική περιφέρεια της Ταμασσού, τον θρόνο της οποίας πληρούσε ο Νικήτας κατά τα τελευταία χρόνια της βυζαντινής κυριαρχίας επί της Κύπρου. Το μοναστήρι είχε πρόσφατα ιδρυθεί, με χορηγία του Βυζαντινού αυτοκράτορα Μανουήλ Κομνηνού. Σύμφωνα δε προς τον Νείλο, ο Νικήτας Αγιοστεφανίτης είχε, ως ο αρμόδιος επίσκοπος, επικυρώσει την πρώτη Διάταξιν (δηλαδή τους κανόνες λειτουργίας του μοναστηριού) που συνέταξε ο ηγούμενος Ιγνάτιος. Μετά δε τον θάνατο του γέροντα Ιγνατίου, ο ίδιος επίσκοπος ενθρόνισε τον Νείλο ως ηγούμενο του μοναστηριού Μαχαιρά.

 

Ο επίσκοπος Νικήτας Αγιοστεφανίτης πέθανε περί το 1209, οπότε διάδοχός του στο θρόνο της Ταμασσού εξελέγη ο Νείλος.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια