Ολύμπιος αρχιεπίσκοπος

Image

Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κατά τα μέσα του 5ου μ.Χ. αιώνα.  Σε διάφορα σχετικά συγγράμματα σημειώνεται ως Ολύμπιος Α', διότι από κάποια σύγχυση θεωρήθηκε παλαιότερα ότι είχε υπάρξει και δεύτερος αρχιεπίσκοπος με το ίδιο όνομα, κατά τα τέλη του 5ου αιώνα. Η νεότερη όμως έρευνα εξοβελίζει τον υποθετικό Ολύμπιο Β' (βλέπε Χάκκεττ-Παπαϊωάννου, Ἱστορία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, Β', 1927, σσ. 70-71).

 

Ο Ολύμπιος, που κατείχε την επισκοπική έδρα της Κωνσταντίας, αναφέρεται ως επίσκοπος Μητροπόλεως Κύπρου (δηλαδή Σαλαμίνος-Κωνσταντίας). Με τον ίδιο τίτλο ανευρίσκεται και ο προκάτοχός του αρχιεπίσκοπος Ρηγίνος.

 

Ο αρχιεπίσκοπος Ολύμπιος είχε συμμετάσχει στη ληστρική σύνοδο της Εφέσου το 449 που στρεφόταν κατά της αιρέσεως του Μονοφυσιτισμού.

 

Λίγο αργότερα συμμετείχε και στην Δ' Οικουμενική Σύνοδο της Χαλκηδόνος (451). Μάλιστα ο Ολύμπιος προσυπέγραψε τις αποφάσεις της συνόδου του 451, που αναιρούσαν εκείνες της συνόδου του 449 τις οποίες είχε επίσης προσυπογράψει. Ωστόσο ο Ολύμπιος αναφέρεται ότι είχε παραστεί μόνο στις τελευταίες συνεδρίες της συνόδου του 451, ενώ στις αρχικές συνεδρίες εκπροσωπείτο από τον επίσκοπο Σόλων Επιφάνιο .

 

Υπογράφοντας τα Πρακτικά της συνόδου του 451, ο αρχιεπίσκοπος Ολύμπιος υπογράφει κι εξ ονόματος υποτελούς σ' αυτόν επισκόπου, του Ερμολάου Καρτεριοπόλεως (Hermolao civitatis Carteriopolis). Δεν υφίστατο όμως ποτέ στην Κύπρο επισκοπική έδρα Καρτεριοπόλεως, πιστεύεται δε ότι πρόκειται για εσφαλμένη γραφή της Καρπασίου πόλεως, πράγμα που σημαίνει ότι ο Ολύμπιος είχε εκκλησιαστική εξουσία και επί της Καρπασίας.