Μιχαήλ ντε Καστελλάτσιο Miquel de Castellacio

Λατίνος επίσκοπος Πάφου κατά την τελευταία περίοδο της Φραγκοκρατίας. Αναφέρεται ότι υπήρξε κάτοχος του θρόνου αυτού από το 1463 μέχρι τις 13 Οκτωβρίου του 1468. Ήταν ΅έλος του τάγματος του Αγίου Ιωάννη της Ιερουσαλήμ. Μνημονεύεται ΅όνο από τον de Mas Latrie, ο οποίος δίνει και την πληροφορία ότι ο επίσκοπος Μιχαήλ ντε Καστελλάτσιο είχε παραστεί ως μάρτυρας κατά την υπογραφή της συμφωνίας παραδόσεως της Αμμοχώστου στον Ιάκωβο Β΄. Η συμφωνία αυτή είχε υπογραφεί στη Λευκωσία στις 6 Ιανουαρίου του 1464.