Μαρά επίσκοπος

Λατίνος επίσκοπος Αμμοχώστου κατά το 1340, επί ημερών του βασιλιά της Κύπρου Ούγου Δ΄(1324-1359). Μας είναι γνωστός από αφήγηση του Λεοντίου Μαχαιρά για το θαυματουργό σταυρό της Τόχνης, τη δύναμη του οποίου ο Μαρά είχε αμφισβητήσει. Αποτέλεσμα ήταν να δοκιμαστεί ο σταυρός στο βασιλικό παλάτι στη Λευκωσία με τοποθέτησή του σε δυνατή φωτιά από την οποία βγήκε άθικτος (βλέπε και λήμμα Γαβριήλ μοναχός).