Βερτράνδος ντ Αλάνεο Bertrand d Alaneo

Λατίνος επίσκοπος Αμμοχώστου επί Φραγκοκρατίας. Άγνωστο πότε ανήλθε στον θρόνο της επισκοπής αυτής, αναφέρεται όμως ότι μετετέθη στις 12 Οκτωβρίου 1390 στην Ιταλία, όπου και πέθανε στις 15 Ιουνίου 1408. Έφερε και το αξίωμα του παπικού εφημερίου και λογιστή του ιερού παλατίου.